Пользовательского поиска
поиск по сайту и в Сети через Яндекс

וויכטיקסטע ייִדישע פּראָנאָמען
PRINCIPAL YIDDISH PRONOUNS
הכינויים החשובים של שפת יידיש
ВАЖНЕЙШИЕ МЕСТОИМЕНИЯ ЯЗЫКА ИДИШ

ייִדיש /העברעיִש -לעקציעס אין ישׂראל און אויפֿן סקײַפּ
Yiddish & Hebrew lessons in Israel & by Skype
שעורי יידיש ועברית בישראל ובסקייפ
Уроки идиш и иврита в Израиле/по скайпу
Phone 054-5466290 or e-mail
Shlomo Groman / Шломо Громан /שלמה גרומן
главнаяновоегде учат идишзолотые правилавсе языкиавторметодиканачинающимдетямсловарифорумы,блогиграмматикаалфавит
санкт петербург экскурсии
русский перевод
רוסישע איבערזעצונג
Russian translation
תרגום רוסי
English translation
ענגלישע איבערזעצונג
английский перевод
תרגום אנגלי
תרגום עברי
Hebrew translation
העברעיִשע איבערזעצונג
перевод на иврит
этап учёбы
לערן-עטאַפּ
study phase
שלב הלימוד
произношение
אויסשפּראַך
pronunciation
הגייה
original
מקור
оригинал

PERSONAL PRONOUNS / ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ פּערזאָניקע פּראָנאָמען / כינויי גוף

нам(и), нас us

לנו, ותנו

1
ундз undz

אונדז

вам(и), вас; Вам(и), Вас (to) you (dative - plural/formal)

אתכם, אתכן , לכם, לכן

1
айх ayx

אײַך

я I

אני

1
их ix

איך

(н)ему, (н)его, (н)им him

לו, אותו

1
им im

אים

вы; Вы; (н)ей, (н)ею you (plural/formal); (to) her (dative)

אתם, אתן; לה; את, אתה פנייה נימוסית/פורמלית

1
ир ir

איר

ты you (singular/informal)

פנייה לא פורמלית אתה, את

1
ду du

דו

тебя (to) you (dative - singular/informal)

אותך

1
дих dix

דיך

тебе (to) you (dative - singular/informal)

לך

1
дир dir

דיר

она; её she; her (accusative)

היא; אותה

1
зи zi

זי

они; им, (н)их they; them

הם, הן, להם, להן, אותם, אותן

1
зэй zey

זיי

меня me (accusative - singular/informal)

אותי

1
мих mix

מיך

мы; мне, мной we; (to) me (dative - singular/informal)

אנחנו; לי

1
мир mir

מיר

оно it

זה, הוא, היא מין נייטרלי/סתמי

1
эс es

עס

он he

הוא

1
эр er

ער

POSSESSIVE PRONOUNS / ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ פּאָסעסיווע פּראָנאָמען / כינויי קניין

наш our

שלנו

1
Ундзэр Undzer

אונדזער

ваш, Ваш your (belonging to many owners, or to a single owner who is spoken of formally)

שלכם, שלכן

1
Аер Ayer

אײַער

её her

שלה

1
ир ir

איר

твой your (belonging to a single owner who is spoken of informally)

שלך

1
дайн dayn

דײַן

его his

שלו

1
зайн zayn

זײַן

их their

שלהם, שלהן

1
зЭер zEyer

זייער

мой my

שלי

1
майн mayn

מײַן

DEMONSTRATIVE PRONOUNS / УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ אָנווײַזיקע פּראָנאָמען / כינויי רמז

такой, такая, такое such

כזה, כזאת

1
азА аzA

אַזאַ

такой вот, такого рода of this kind

שכזה, שכזאת

2
азА мин аzA min

אַזאַ מין

так, таким образом so, in this way

כה, (כל ) כך, בצורה כזאת

1
азОй аzOy

אַזוי

такой, такого рода such, of that kind

כדוגמתו

2
азОйнэр аzOyner

אַזוינער

такой such

כזה, כזאת

2
азЭлхэр аzElxer

אַזעלכער

вот (over) here; this

הנה, כאן

1
от ot

אָט

этот/это/эта, эти this (m)/this (n)/this (f), these

הזה/הזאת/האלה

1
от дэр/дос/ди
ot der/dos/di

אָט דער/דאָס/די

этот this

הזה

2
дэр дОзикер
der dOziker

דער דאָזיקער

кроме, за исключением this

זה, זאת

1
дос dos

דאָס

тот that (one)

ההוא

1
Енэр yEner

יענער

то, сё that (thing)

(הדבר) ההוא

2
енц yenc

יענץ

OTHER IMPORTANT PRONOUNS / ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ אַנדערע וויכטיקע פּראָנאָמען / עוד כינויים חשובים

всякий, любой each, any

כל אחד/אחת

2
Итлэхэр Itlexer

איטלעכער

сам; один, в одиночку alone; (by) oneself

לבד, בעצמו

1
алЭйн alEyn

אַליין

всякие, всевозможные various, all sorts of

כל מיני

2
алэрлЭй alerlEy

אַלערליי

себя, себе, -ся, -сь oneself

עצמו; מקנה לפעלים משמעות של בניין התפעל

1
зих zix

זיך

один и тот же, тот же самый, одинаковый the same

אותו ה, בדיוק כזה

2
дэр зЭлб(ик)ер
der zElb(ik)er

דער זעלב(יק)ער

сам (по себе), самолично self, by oneself

בעצמו

2
зэлбст zelbst

זעלבסט

каждый, любой every(one/body)

כל אחד/אחת

1
Едэр yEder

יעדער

каждый every(one/body)

כל אחד/אחת

2
Етвидэр yEtvider

יעטווידער

всякие, всевозможные various, all sorts of

כל מיני

2
колэрлЭй kolerlEy

כּלערליי

обобщенно-личное местоимение, могущее означать: все, каждый, некто, кто-то somebody, someone, anybody, anyone, everybody, everyone

כולם, מישהו

1
мэ(н) me(n)

מע, מען

кто-то/нибудь/либо somebody, someone

מישהו

1
Эмэцер Emecer

עמעצער

какой, до чего ж, вот это (при восхищении/восклицании) what a (admiring/exclaiming)

איזה, (עד) כמה

2
сарА sarA

סאַראַ

что-то/нибудь/либо something

משהו, דבר-מה

1
Эпэс Epes

עפּעס

Loading...
сертификация цемента по оптимальным ценам в москве

Notеs
1. The symbol x stands for a Scottish sound "ch", Spanish "j", or German Ach-Laut.
2. The transcription symbol c denotes a German sound "z"; in English it is spelt "tz" or "ts".
Rambler's Top100 Яндекс цитирования