וויכטיקסטע ייִדישע ווערבן און זייער קאָניוגאַציע. טייל 23
Most frequent YIDDISH VERBS. Part 23
הפעלים החשובים של יידיש והטייתם. חלק 23
Основные ГЛАГОЛЫ языка ИДИШ, часть 23

ייִדיש/העברעיִש -לעקציעס אין ישׂראל און אויפֿן סקײַפּ
Yiddish & Hebrew lessons in Israel & by Skype
שעורי יידיש ועברית בישראל ובסקייפ
Уроки идиш и иврита в Израиле/по скайпу
Phone 054-5466290 or e-mail
Shlomo Groman / Шломо Громан /שלמה גרומן
главнаявсе языкигде учат идишавторметодызолотые правилалитератураграмматиканачинающимдетямсловаритемыпеснифорум,блог
Пользовательского поиска
поиск по сайту и в Сети через Яндекс
русский перевод
רוסישע איבערזעצונג
Russian translation
תרגום רוסי
English translation
ענגלישע איבערזעצונג
английский перевод
תרגום אנגלי
תרגום עברי
Hebrew translation
העברעיִשע איבערזעצונג
перевод на иврит
этап учёбы
לערן-עטאַפּ
study phase
שלב הלימוד
прошедшее время, III лицо единств. числа
פֿאַרגאַנגענהייט, ער-פֿאָרעם
Past tense, 3rd person singular
זמן עבר, גוף שלישי יחיד
настоящее время, I л. ед. ч.
קעגנוואַרט, איך-פֿאָרעם
Present tense, 1st person singular
הווה , גוף ראשון יחיד
звучание
אויסשפּראַך
pronunciation (c=tz; x=ch as in Loch)
הגייה
неопре-делённая форма
אינפֿיניטיוו
Infinitive
שם הפועל
поручать, поручить charge/commission with

לבקש, להטיל שליחות על

4

האָט באַאויפֿטראָגט

באַאויפֿטראָג

ba'Uftrogn
баУфтрогн

באַאויפֿטראָגן

(по)беспокоить, (вз)волновать, (вс)тревожить alarm, disturb, trouble

להדאיג, להטריד; להפריע

2

האָט באַאומרויִקט

באַאומרויִק

ba'Umru'ikn
баУмруикн

באַאומרויִקן

(за)беспокоиться, (раз)волноваться, (вс)тревожиться be alarmed/disturbed

לדאוג

2

האָט זיך באַאומרויִקט

באַאומרויִק זיך

zix + зих

באַאומרויִקן זיך

подвергать/подвергнуть влиянию, повлиять influence

להשפיע

3

האָט באַאנפֿלוסט

באַאנפֿלוס

baAynflusn
баАйнфлусн

באַאנפֿלוסן

обрабатывать, обработать process; cultivate, elaborate; adapt

לעבד

2

האָט באַאַרבעט

באַאַרבעט

baArbetn
баАрбэтн

באַאַרבעטן

ограбить rob

לגזול; לשדוד

4

האָט באַגזלט

באַגזל, באַגזלסט, באַגזלט, באַגזלען, באַגזלט

bagAzlen
багАзлэн

באַגזלען

удобрять, удобрить fertilize (soil)

לדשן, להפרות

4

האָט באַגיטיקט

באַגיטיק

bagItikn
багИтикн

באַגיטיקן

совершать, совершить commit

לעשות, לנהוג, לבצע

3

איז באַגאַנגען

באַגײ

bagEyn
багЕйн

באַגײן

(по)вести себя, поступить, действовать; обходиться, обойтись do without, spare; treat, handle

להתנהג, לפעול; להסתדר, להסתפק

3

האָט זיך באַגאַנגען

באַגײ זיך

zix + зих

באַגײן זיך

воодушевлять, воодушевить; вдохновлять, вдохновить inspire, rouse

להלהיב

3

האָט באַגסטערט

באַגסטער

bagAystern
багАйстэрн

באַגסטערן

воодушевляться, воодушевиться; вдохновляться, вдохновиться be inspired/animated

להילהב, להתלהב

3

האָט זיך באַגסטערט

באַגסטער זיך

zix + зих

באַגסטערן זיך

позолачивать, (п)озолотить gild

להזהיב, לצפות בזהב

3

האָט באַגילדעט

באַגילד

bagIldn
багИлдн

באַגילדן

благоприятствовать, способствовать favor, be conducive to

לנטות חסד, לְרַצוֹת; להקל על

4

האָט באַגינסטיקט/ באַגינציקט

באַגינסטיק/ באַגינציק

bagIn|st/c|ikn
багИн|ст/ц|икн

באַגינסטיקן/ באַגינציקן

обли(ва)ть, поли(ва)ть pour/sluice over, spill on, water, douche

לשפוך, לקלח, לשטוף

2

האָט באַגאָסן

באַגיס, באַגיסט, באַגיסט, באַגיסן, באַגיסט

bagIsn
багИсн

באַגיסן

обли(ва)ться douche oneself; pour/spill over oneself; be in a flood of / melt into (tears)

להשתפך, להישטף, להזיל

3

האָט זיך באַגאָסן

באַגיס זיך

zix + зих

באַגיסן זיך

вставлять/вставить стёкла; остеклять, остеклить glaze

לזגג

4

האָט באַגלאָזט

באַגלאָז

baglOzn
баглОзн

באַגלאָזן

провожать, (со)проводить, сопровождать, аккомпанировать accompany, escort

לְלַווֹת

2

האָט באַגלײט

באַגלײט, באַגלײטסט, באַגלײט, באַגלײטן, באַגלײט

baglEytn
баглЭйтн

באַגלײטן

осчастливить, облагодетельствовать make happy, bring good luck

להאשיר, להביא אושר

3

באַגליקט

באַגליק

baglIkn
баглИкн

באַגליקן

встречать, встретить meet, encounter

לפגוש

1

האָט באַגעגנט

באַגעגן, באַגעגנסט, באַגעגנט, באַגעגענען, באַגעגנט

bagEgenen
багЕгенэн

באַגעגענען

встречаться, встретиться meet, have a meeting

להיפגש

2

האָט זיך באַגעגנט

באַגעגן זיך

zix + зих

באַגעגענען זיך

(по)хоронить; закапывать, закопать; угробить (дело, идею); раскритиковать в пух и прах bury; spoil (an enterprise/idea); rebuff

לקבור; לטמון באדמה; להרוס עסק, רעיון; לגעור, לנזוף

2

האָט באַגראָבן

באַגראָב

bagrObm
багрОбм

באַגראָבן

постигать, постичь, уразуметь comprehend

להבין, לִתפּוֹשׂ, להשיג

3

האָט באַגרײַפֿט/באַגריפֿן

באַגרײַף

bagrAyfn
багрАйфн

באַגרײַפֿן

обоснов(ыв)ать, мотивировать justify, substantiate

לנמק, לייסד

3

האָט באַגרינדעט

באַגרינד

bagrIndn
багрИндн

באַגרינדן

озеленять, озеленить plant trees/gardens

להוריק, לייפות בירק

4

האָט באַגרינט

באַגרין

bagrInen
багрИнэн

באַגרינען


Loading...
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ג
See index of all the verbs beginning with ג
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ג
См. указатель всех глаголов на букву ג
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ב
See index of all the verbs beginning with ב
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ב
См. указатель всех глаголов на букву ב
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות א
See index of all the verbs beginning with א
ראו מפתח פעלים המתחילים באות א
См. указатель всех глаголов на букву א
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות וו
See index of all the verbs beginning with וו
ראו מפתח פעלים המתחילים באות וו
См. указатель всех глаголов на букву וו
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ה
See index of all the verbs beginning with ה
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ה
См. указатель всех глаголов на букву ה
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ד
See index of all the verbs beginning with ד
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ד
См. указатель всех глаголов на букву ד
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ט
See index of all the verbs beginning with ט
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ט
См. указатель всех глаголов на букву ט
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ח
See index of all the verbs beginning with ח
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ח
См. указатель всех глаголов на букву ח
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ז
See index of all the verbs beginning with ז
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ז
См. указатель всех глаголов на букву ז
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות מ
See index of all the verbs beginning with מ
ראו מפתח פעלים המתחילים באות מ
См. указатель всех глаголов на букву מ
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ל
Index of all the verbs beginning with ל
מפתח פעלים המתחילים באות ל
См. указатель всех глаголов на букву ל
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױף י,כּ,כ
Index of the verbs beginning with י,כּ,כ
מפתח פעלים המתחילים באותיות י,כּ,כ
См. указатель глаголов на буквы י,כּ,כ
זעט אויך טיילן
See also parts
ראו גם חלקי
См. также части

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
Rambler's Top100