וויכטיקסטע ייִדישע ווערבן און זייער קאָניוגאַציע. טייל 37
Most frequent YIDDISH VERBS. Part 37
הפעלים החשובים של יידיש והטייתם. חלק 37
Основные ГЛАГОЛЫ языка ИДИШ, часть 37

ייִדיש/העברעיִש -לעקציעס אין ישׂראל און אויפֿן סקײַפּ
Yiddish & Hebrew lessons in Israel & by Skype
שעורי יידיש ועברית בישראל ובסקייפ
Уроки идиш и иврита в Израиле/по скайпу
Phone 054-5466290 or e-mail
Shlomo Groman / Шломо Громан /שלמה גרומן
главнаявсе языкигде учат идишавторметодызолотые правилалитератураграмматиканачинающимдетямсловаритемыпеснифорум,блог

זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ג
See index of all the verbs beginning with ג
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ג
См. указатель всех глаголов на букву ג
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ב
See index of all the verbs beginning with ב
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ב
См. указатель всех глаголов на букву ב
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות א
See index of all the verbs beginning with א
ראו מפתח פעלים המתחילים באות א
См. указатель всех глаголов на букву א
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות וו
See index of all the verbs beginning with וו
ראו מפתח פעלים המתחילים באות וו
См. указатель всех глаголов на букву וו
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ה
See index of all the verbs beginning with ה
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ה
См. указатель всех глаголов на букву ה
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ד
See index of all the verbs beginning with ד
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ד
См. указатель всех глаголов на букву ד
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ט
See index of all the verbs beginning with ט
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ט
См. указатель всех глаголов на букву ט
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ח
See index of all the verbs beginning with ח
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ח
См. указатель всех глаголов на букву ח
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ז
See index of all the verbs beginning with ז
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ז
См. указатель всех глаголов на букву ז
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות מ
See index of all the verbs beginning with מ
ראו מפתח פעלים המתחילים באות מ
См. указатель всех глаголов на букву מ
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ל
Index of all the verbs beginning with ל
מפתח פעלים המתחילים באות ל
См. указатель всех глаголов на букву ל
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױף י,כּ,כ
Index of the verbs beginning with י,כּ,כ
מפתח פעלים המתחילים באותיות י,כּ,כ
См. указатель глаголов на буквы י,כּ,כ

русский перевод
רוסיש איבערזעצונג
Russian translation
תרגום רוסי
English translation
ענגליש איבערזעצונג
английский перевод
תרגום אנגלי
תרגום עברי
Hebrew translation
העברעיִש איבערזעצונג
перевод на иврит
этап учёбы
לערן-עטאַפּ
study phase
שלב הלימוד
прошедшее время, III лицо единств. числа
פֿאַרגאַנגענהייט, ער-פֿאָרעם
Past tense, 3rd person singular
זמן עבר, גוף שלישי יחיד
настоящее время, I л. ед. ч.
קעגנוואַרט, איך-פֿאָרעם
Present tense, 1st person singular
הווה , גוף ראשון יחיד
звучание
אויסשפּראַך
pronunciation (c=tz; x=ch as in Loch)
הגייה
неопре-делённая форма
אינפֿיניטיוו
Infinitive
שם הפועל
доводить, довести; довозить, довезти bring/lead to / as far as

להוביל/להוליך עד

3

האָט דערפֿירט

דערפֿיר

derfIrn
дэрфИрн

דערפֿירן

доплачивать, доплатить pay (in addition)

להוסיף לתשלום

3

האָט דערצאָלט

דערצאָל

dercOln
дэрцОлн

דערצאָלן

рассказ(ыв)ать tell, narrate

לספר, לתאר

1

האָט דערציילט

דערצייל

dercEyln
дэрцЕйлн

דערציילן

воспит(ыв)ать; дотягивать, дотянуть bring up, educate; stretch (up to)

לחנך; לאלף; למשוך עד

2

האָט דערצויגן

דערצי

dercI'en
дэрцИен

דערציִען

объяснять, объяснить, разъяснять, разъяснить; заявлять, заявить, провозглашать, провозгласить explain, account for; declare, state

להבהיר, להסביר; להצהיר

3

האָט דערקלערט

דערקלער

derklErn
дэрклЭрн

דערקלערן

узна(ва)ть; (рас)позна(ва)ть recognize, make out; reveal somebody’s identity

להכיר, לזהות

2

האָט דערקענט

דערקען

derkEnen
дэркЕнэн

דערקענען

задушить (насмерть), удавить; притеснить, придавить choke, strangle, stifle; stamp out, suppress, repress, squash

לחנוק למוות, להחניק; לנגושׂ, לקפח

3

האָט דערשטיקט

דערשטיק

dershtIkn
дэрштИкн

דערשטיקן

потрясти, поразить, шокировать shock

לזעזע, להחריד

3

האָט דערשיטערט

דערשיטער

dershItern
дэршИтэрн

דערשיטערן

появляться, появиться; выходить/выйти в свет appear, be published

להופיע, לצאת לאור, להיראות

2

איז דערשינען

דערשײַן

dershAynen
дэршАйнэн

דערשײַנען

доби(ва)ть; удручать, удручить deal the final blow, finish off; depress

להכות עד מוות, להלום ולהמית; לדכא, להעציב

4

האָט דערשלאָגן

דערשלאָג

dershlOgn
дэршлОгн

דערשלאָגן

доби(ва)ться reach, attain

להתדפק, להתאמץ ולהגיע למטרה

4

האָט זיך דערשלאָגן

דערשלאָג זיך

zix + зих

דערשלאָגן זיך

допис(ыв)ать complete (a word/sentence/text)

לכתוב עד הסוף, להשלים

4

האָט דערשריבן

דערשרב

dershrAybm
дэршрАйбм

דערשרבן

испугать, напугать frighten, scare, startle, give a turn

להפחיד, להחריד, להבהיל

2

האָט דערשראָקן

דערשרעק

dershrEkn
дэршрЭкн

דערשרעקן

(ис)пугаться be frightened, get a turn

להיחרד, להיבהל

2

האָט זיך דערשראָקן

דערשרעק זיך

zix + зих

דערשרעקן זיך

печатать print

להדפיס; לפרסם בכתב

2

האָט געדרוקט

דרוק

drukn
друкн

דרוקן

печататься; писать в/для be printed; publish one’s works, write for

להידפס; להתפרסם בכתב

4

האָט זיך געדרוקט

דרוק זיך

zix + зих

דרוקן זיך

дрыгать jerk, kick

לבעוט, לחלחל, לפרפר

4

האָט געדריגעט

דריגע, דריגעסט, דריגעט, דריגען, דריגעט

drIgen
дрИген

דריגען

вращать, крутить, вертеть; плутовать, мошенничать twist, turn, rotate; cheat, bluff

לסובב; לבלבל; לבלף, להונות

1

האָט געדרייט

דריי

drEyen
дрЭен

דרייען

вращаться, крутиться, вертеться; извиваться revolve, rotate; whirl, spin

להסתובב; להתפתל

2

האָט זיך געדרייט

דריי זיך

zix + зих

דרייען זיך

убеждать, проповедовать; следовать, вытекать; делать вывод, заключать; проникать argue, claim; gather, conclude, deduce; penetrate

לשכנע, לדרוש; להסיק; לחדור

3

האָט געדרונגען

דרינג

drIngen
дрИнген

דרינגען

жать, давить; угнетать, притеснять press; oppress

ללחוץ, לנחוץ; להציק

3

האָט געדריקט

דריק

drikn
дрикн

דריקן

дремать nap, doze

לנמנם, לנום

3

האָט געדרעמלט

דרעמל

drEmlen
дрЭмлэн

דרעמלען

молотить thresh

לדוש, לדייש, למרוג

4

האָט געדראָשן

דרעש

dreshn
дрэшн

דרעשן

ораторствовать, проповедовать; истолков(ыв)ать, интерпретировать preach; interpret; orate, hold forth

לנאום, להטיף; לפרש

3

האָט געדרשעט/געדרשנט

דרשע, דרשעסט, דרשעט, דרשענען, דרשעט

dArsh(en)en
дАрш(ен)эн

דרש(ענ)ען

Loading...
זעט אויך טיילן
See also parts
ראו גם חלקי
См. также части

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
Узнайте подробнее о том установка, цены установка для фундамента подробно .
Rambler's Top100 Яндекс цитирования