וויכטיקסטע ייִדישע ווערבן און זייער קאָניוגאַציע. טייל 32
Most frequent YIDDISH VERBS. Part 32
הפעלים החשובים של יידיש והטייתם. חלק 32
Основные ГЛАГОЛЫ языка ИДИШ, часть 32

ייִדיש/העברעיִש -לעקציעס אין ישׂראל און אויפֿן סקײַפּ
Yiddish & Hebrew lessons in Israel & by Skype
שעורי יידיש ועברית בישראל ובסקייפ
Уроки идиш и иврита в Израиле/по скайпу
Phone 054-5466290 or e-mail
Shlomo Groman / Шломо Громан /שלמה גרומן
главнаяновоегде учат идишзолотые правилавсе языкиавторметодиканачинающимдетямсловарифорумы,блогиграмматикаалфавит
Пользовательского поиска
поиск по сайту и в Сети через Яндекс

זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ג
See index of all the verbs beginning with ג
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ג
См. указатель всех глаголов на букву ג
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ב
See index of all the verbs beginning with ב
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ב
См. указатель всех глаголов на букву ב
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות א
See index of all the verbs beginning with א
ראו מפתח פעלים המתחילים באות א
См. указатель всех глаголов на букву א
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות וו
See index of all the verbs beginning with וו
ראו מפתח פעלים המתחילים באות וו
См. указатель всех глаголов на букву וו
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ה
See index of all the verbs beginning with ה
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ה
См. указатель всех глаголов на букву ה
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ד
See index of all the verbs beginning with ד
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ד
См. указатель всех глаголов на букву ד
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ט
See index of all the verbs beginning with ט
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ט
См. указатель всех глаголов на букву ט
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ח
See index of all the verbs beginning with ח
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ח
См. указатель всех глаголов на букву ח
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ז
See index of all the verbs beginning with ז
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ז
См. указатель всех глаголов на букву ז
Loading...

русский перевод
רוסישע איבערזעצונג
Russian translation
תרגום רוסי
English translation
ענגלישע איבערזעצונג
английский перевод
תרגום אנגלי
תרגום עברי
Hebrew translation
העברעיִשע איבערזעצונג
перевод на иврит
этап учёбы
לערן-עטאַפּ
study phase
שלב הלימוד
прошедшее время, III лицо единств. числа
פֿאַרגאַנגענהייט, ער-פֿאָרעם
Past tense, 3rd person singular
זמן עבר, גוף שלישי יחיד
настоящее время, I л. ед. ч.
קעגנוואַרט, איך-פֿאָרעם
Present tense, 1st person singular
הווה , גוף ראשון יחיד
звучание
אויסשפּראַך
pronunciation (c=tz; x=ch as in Loch)
הגייה
неопре-делённая форма
אינפֿיניטיוו
Infinitive
שם הפועל
(по)верить; считать, полагать believe

להאמין

1

האָט געגלײבט

גלייב

gleybm
глэйбм

גלייבן

сравни(ва)ть, приравнивать, уподоблять; равнять(ся), быть равным liken, compare; be equal

להשוות; להיות שווה ל, לדמות

2

האָט געגלכט/ געגליכן

גלײַך

glayxn
глайхн

גלײַכן

сравни(ва)ться, уподобляться equal, compare oneself

להשתוות

4

האָט זיך געגלכט/ געגליכן

גלײַך זיך

zix + зих

גלײַכן זיך

стеклить, застеклять glaze

להרכיב זכוכית, לזגג

4

האָט געגלעזט

גלעז

glezn
глэзн

גלאָזן/גלעזן

(по)гладить; льстить caress, pet, stroke; flatter

ללטף; להחניף

2

האָט געגלעט

גלעט, גלעטסט, גלעט, גלעטן, גלעט

gletn
глэтн

גלעטן

воровать, (у)красть steal

לגנוב

2

האָט געגנבֿעט

גנבֿע, גנבֿעסט, גנבֿעט, גנבֿענען, גנבֿעט

gAnv(en)en
гАнв(эн)эн

גנבֿ(ענ)ען

рожать, родить bear, give birth to

ללדת

2

האָט געבוירן

געבאָר/געבויר

gebO(y)rn
гебО(й)рн

געבאָרן/געבוירן

родиться be born

להיוולד

2

איז געבוירן

ווער געבוירן

+ vern
+ вэрн

געבוירן ווערן

да(ва)ть give

לתת

1

האָט געגעבן

גיב, גיסט, גיט, גיבן, גיט

gebm
гебм

געבן

употреблять, применять use, consume

להשתמש, לצרוך

4

האָט געברויכט

געברויך

gebrOyxn
гебрОйхн

געברויכן

(про)длиться, продолжаться last, continue

להימשך

2

האָט געדויערט

געדויער

gedOyern
гедОерн

געדויערן

помнить; поминать remember

לזכור

1

האָט געדענקט

געדענק

gedEynken
гедЭйнкен

געדענקען

принадлежать; относиться к делу/теме belong

להיות שייך, להשתייך

2

האָט געהערט

געהער

gehErn
геhЭрн

געהערן

узна(ва)ть (о чём-л.) find out, become aware

להיוודע

3

איז געווויר/געוואָר געוואָרן

ווער געווויר/געוואָר

gevO(y)r vern
гевО(й)р вэрн

געווויר/געוואָר ווערן

привыкать get used to

להתרגל

3

האָט זיך געװוינט/ געװיינט

געװוין/געװיין זיך

gevOynen/ gevEynen
гевОйнэн/ гевЭйнэн

געװוינען/ געװיינען זיך

выигр(ыв)ать win, gain

להרוויח, לזכות, לנצח

2

האָט געװוּנען

געװין

gevInen
гевИнэн

געװינען

господствовать, доминировать, властвовать, править, царить dominate, rule

לשלוט, לשרור

3

האָט געװעלטיקט

געװעלטיק

gevEltikn
гевЭлтикн

געװעלטיקן

сохраняться, оставаться в силе; продолжаться, длиться endure, last

להישאר (בתוקף); להימשך

4

האָט געװערט

געװער

gevErn
гевЭрн

געװערן

выздороветь recover

להבריא, להחלים

2

איז געזונט געוואָרן

ווער געזונט

gezUnt vern
гезУнт вэрн

געזונט ווערן

(по)прощаться/расста(ва)ться с take leave of, part with, say good-bye to

להיפרד מ

2

האָט זיך געזעגנט

געזעגן זיך, געזעגנסט זיך, געזעגנט זיך, געזעגענען זיך, געזעגנט זיך

gezEgenen
гезЭгенэн

געזעגענען זיך מיט

доверять, доверить trust, confide in

לתת אמון

3

האָט געטרויט

געטרוי

getrOyen
гетрОен

געטרויען

уда(ва)ться, удасться succeed

להצליח

2

איז געלונגען

געלינג

gelIngen
гелИнген

געלינגען

обманывать, обмануть deceive, cheat

לרמות

4

האָט גענאַרט

גענאַר

genArn
генАрн

גענאַרן

обманываться, обмануться be deceived/ disappointed

לרמות את עצמו

4

האָט זיךגענאַרט

גענאַר זיך

zix + зих

גענאַרן זיך

упражняться, практиковаться, тренироваться exercise, practice

להתאמן, ללמוד באמצעות תרגילים

3

האָט זיך געניט

געניט זיך, געניטסט זיך, געניט זיך, געניטן זיך, געניט זיך

genItn zix
генИтн зих

געניטן זיך

זעט אויך טיילן
See also parts
ראו גם חלקי
См. также части

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Rambler's Top100 Яндекс цитирования