וויכטיקסטע ייִדישע ווערבן און זייער קאָניוגאַציע. טייל 38
Most frequent YIDDISH VERBS. Part 38
הפעלים החשובים של יידיש והטייתם. חלק 38
Основные ГЛАГОЛЫ языка ИДИШ, часть 38

ייִדיש /העברעיִש -לעקציעס אין ישׂראל און אויפֿן סקײַפּ
Yiddish & Hebrew lessons in Israel & by Skype
שעורי יידיש ועברית בישראל ובסקייפ
Уроки идиш и иврита в Израиле/по скайпу
Phone 054-5466290 or e-mail
Shlomo Groman / Шломо Громан /שלמה גרומן
главнаяновоегде учат идишзолотые правилавсе языкиавторметодиканачинающимдетямсловарифорумы,блогиграмматикаалфавит
Пользовательского поиска
поиск по сайту и в Сети через Яндекс
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ג
See index of all the verbs beginning with ג
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ג
См. указатель всех глаголов на букву ג
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ב
See index of all the verbs beginning with ב
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ב
См. указатель всех глаголов на букву ב
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות א
See index of all the verbs beginning with א
ראו מפתח פעלים המתחילים באות א
См. указатель всех глаголов на букву א
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות וו
See index of all the verbs beginning with וו
ראו מפתח פעלים המתחילים באות וו
См. указатель всех глаголов на букву וו
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ה
See index of all the verbs beginning with ה
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ה
См. указатель всех глаголов на букву ה
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ד
See index of all the verbs beginning with ד
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ד
См. указатель всех глаголов на букву ד
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ט
See index of all the verbs beginning with ט
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ט
См. указатель всех глаголов на букву ט
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ח
See index of all the verbs beginning with ח
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ח
См. указатель всех глаголов на букву ח
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ז
See index of all the verbs beginning with ז
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ז
См. указатель всех глаголов на букву ז
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות מ
See index of all the verbs beginning with מ
ראו מפתח פעלים המתחילים באות מ
См. указатель всех глаголов на букву מ
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ל
Index of all the verbs beginning with ל
מפתח פעלים המתחילים באות ל
См. указатель всех глаголов на букву ל
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױף י,כּ,כ
Index of the verbs beginning with י,כּ,כ
מפתח פעלים המתחילים באותיות י,כּ,כ
См. указатель глаголов на буквы י,כּ,כ
Loading...
русский перевод
רוסישע איבערזעצונג
Russian translation
תרגום רוסי
English translation
ענגלישע איבערזעצונג
английский перевод
תרגום אנגלי
תרגום עברי
Hebrew translation
העברעיִשע איבערזעצונג
перевод на иврит
этап учёбы
לערן-עטאַפּ
study phase
שלב הלימוד
прошедшее время, III лицо единств. числа
פֿאַרגאַנגענהייט, ער-פֿאָרעם
Past tense, 3rd person singular
זמן עבר, גוף שלישי יחיד
настоящее время, I л. ед. ч.
קעגנוואַרט, איך-פֿאָרעם
Present tense, 1st person singular
הווה , גוף ראשון יחיד
звучание
אויסשפּראַך
pronunciation (c=tz; x=ch as in Loch)
הגייה
неопре-делённая форма
אינפֿיניטיוו
Infinitive
שם הפועל
иметь; рожать have; give birth to

יש ל...; ללדת

1

האָט געהאַט

האָב, האָסט, האָט, האָבן, האָט

hobm
hобм

האָבן

растить, выращивать; вскармливать; воспитывать feed; cultivate, raise, breed; bring up, rear

להאכיל, לגדל; לחנך

3

האָט געהאָדעוועט

האָדעווע, האָדעוועסט, האָדעוועט, האָדעווען, האָדעוועט

hOdeven
hОдэвэн

האָדעווען

гавкать bark (rudely)

לנבוח בגסות

4

האָט געהאַווקעט

האַווקע, האַווקעסט, האַווקעט, האַווקען, האַווקעט

hAvken
hАвкен

האַווקען

обнимать embrace, hug

לחבק

3

האָט געהאַלדזט

האַלדז

haldzn
haлдзн

האַלדזן

обниматься embrace/hug (one another)

להתחבק

3

האָט זיך געהאַלדזט

האַלדז זיך

zix + зих

האַלדזן זיך

любить love, like, be fond of

לאהוב, לחבב

3

האָט האָלט געהאַט

האָב האָלט, האָסט האָלט, האָט האָלט, האָבן האָלט, האָט האָלט

holt hobm
hолт hобм

האָלט האָבן

держать; содержать (в себе); считать, полагать; хранить, соблюдать; уважать, ценить hold, contain; keep, store; believe, think; observe; respect

להחזיק, לאחוז; להכיל; לחשוב, להאמין, לגרוס; לשמור; לכבד

1

האָט געהאַלטן

האַלט, האַלטסט, האַלט, האַלטן, האַלט

haltn
haлтн

האַלטן

держаться; придерживаться; длиться, стоять; вести себя; считать себя last, hold; persevere; bear up, keep; behave; stick/adhere to

להחזיק ב; להתמיד; להימשך; להתנהג; לעמוד, להישאר איתן

3

האָט זיך געהאַלטן

האַלט זיך

zix + зих

האַלטן זיך

торговать; действовать, вести себя, поступать; заниматься (чем-либо); вести переговоры trade, deal; act, proceed; negotiate

לסחור; לפעול, לנהוג, התנהג; לעסוק; לנהל משא ומתן

2

האָט געהאַנדלט

האַנדל

hAndlen
hАндлэн

האַנדלען

ненавидеть, презирать hate, despise, detest, loathe

לשנוא

3

האָט געהאַסט

האַס, האַסט, האַסט, האַסן, האַסט

hasn
hасн

האַסן

подпрыгивать, пританцовывать hop

לנתר, לרצוד, לרקד

4

האָט געהאָפּקעט

האָפּקע, האָפּקעסט, האָפּקעט, האָפּקען, האָפּקעט

hOpken
hОпкен

האָפּקען

надеяться hope

לקוות

1

האָט געהאָפֿט

האָף

hofn
hофн

האָפֿן

рубить; сечь, колоть; бить, ударять chop, hew, mince, slash; beat violently

לחתוך; לחטוב, לקצוץ; להלום, להכות

2

האָט געהאַקט

האַק

hakn
hакн

האַקן

тяжко трудиться toil, labor, drudge

לעבוד קשה, לעמול

2

האָט געהאָרעוועט

האָרעווע, האָרעוועסט, האָרעוועט, האָרעווען, האָרעוועט

hOreven
hОрэвэн

האָרעווען

строгать plane

להקציע

4

האָט געהובלט

הובל

hUblen
hУблэн

הובלען

качать swing

לנדנד, לנענע, לערסל

3

האָט געהוידעט

הוידע, הוידעסט, הוידעט, הוידען, הוידעט

hOyden
hОйдэн

הוידען

качаться swing (oneself)

להתנדנד, להתנענע, להתערסל

3

האָט זיך געהוידעט

הוידע זיך

zix + зих

הוידען זיך

кутить, развлекаться, гулять, кайфовать frolic, revel, carouse

להתהולל, להתעלס, לכייף

2

האָט געהודעט

הוליע, הוליעסט, הוליעט, הוליען, הוליעט

hUlyen
hУлен

הוליען

голодать be hungry, starve

לרעוב

3

האָט געהונגערט

הונגער

hUngern
hУнгерн

הונגערן

זעט אויך טיילן
See also parts
ראו גם חלקי
См. также части

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
Rambler's Top100 Яндекс цитирования