וויכטיקסטע ייִדישע ווערבן און זייער קאָניוגאַציע. טייל 39
Most frequent YIDDISH VERBS. Part 39
הפעלים החשובים של יידיש והטייתם. חלק 39
Основные ГЛАГОЛЫ языка ИДИШ, часть 39

ייִדיש /העברעיִש -לעקציעס אין ישׂראל און אויפֿן סקײַפּ
Yiddish & Hebrew lessons in Israel & by Skype
שעורי יידיש ועברית בישראל ובסקייפ
Уроки идиш и иврита в Израиле/по скайпу
Phone 054-5466290 or e-mail
Shlomo Groman / Шломо Громан /שלמה גרומן
главнаяновоегде учат идишзолотые правилавсе языкиавторметодиканачинающимдетямсловарифорумы,блогиграмматикаалфавит
Пользовательского поиска
поиск по сайту и в Сети через Яндекс

זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ג
See index of all the verbs beginning with ג
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ג
См. указатель всех глаголов на букву ג
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ב
See index of all the verbs beginning with ב
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ב
См. указатель всех глаголов на букву ב
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות א
See index of all the verbs beginning with א
ראו מפתח פעלים המתחילים באות א
См. указатель всех глаголов на букву א
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות וו
See index of all the verbs beginning with וו
ראו מפתח פעלים המתחילים באות וו
См. указатель всех глаголов на букву וו
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ה
See index of all the verbs beginning with ה
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ה
См. указатель всех глаголов на букву ה
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ד
See index of all the verbs beginning with ד
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ד
См. указатель всех глаголов на букву ד
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ט
See index of all the verbs beginning with ט
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ט
См. указатель всех глаголов на букву ט
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ח
See index of all the verbs beginning with ח
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ח
См. указатель всех глаголов на букву ח
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ז
See index of all the verbs beginning with ז
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ז
См. указатель всех глаголов на букву ז
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות מ
See index of all the verbs beginning with מ
ראו מפתח פעלים המתחילים באות מ
См. указатель всех глаголов на букву מ
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ל
Index of all the verbs beginning with ל
מפתח פעלים המתחילים באות ל
См. указатель всех глаголов на букву ל
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױף י,כּ,כ
Index of the verbs beginning with י,כּ,כ
מפתח פעלים המתחילים באותיות י,כּ,כ
См. указатель глаголов на буквы י,כּ,כ
По низким ценам Авторское мыло недорого и со скидкой.
русский перевод
רוסישע איבערזעצונג
Russian translation
תרגום רוסי
English translation
ענגלישע איבערזעצונג
английский перевод
תרגום אנגלי
תרגום עברי
Hebrew translation
העברעיִשע איבערזעצונג
перевод на иврит
этап учёбы
לערן-עטאַפּ
study phase
שלב הלימוד
прошедшее время, III лицо единств. числа
פֿאַרגאַנגענהייט, ער-פֿאָרעם
Past tense, 3rd person singular
זמן עבר, גוף שלישי יחיד
настоящее время, I л. ед. ч.
קעגנוואַרט, איך-פֿאָרעם
Present tense, 1st person singular
הווה , גוף ראשון יחיד
звучание
אויסשפּראַך
pronunciation (c=tz; x=ch as in Loch)
הגייה
неопре-делённая форма
אינפֿיניטיוו
Infinitive
שם הפועל
кашлять cough

להשתעל

2

האָט געהוסט

הוסט ,הוסט, הוסט, הוסטן, הוסט

hustn
hустн

הוסטן

беречь, хранить, стеречь, сторожить; соблюдать guard, watch over

לשמור, להשגיח, לעמוד על המשמר

2

האָט געהיט

היט, היטסט, היט, היטן, היט

hitn
hитн

היטן

беречься, остерегаться watch out, beware, guard against

להישמר, להיזהר

3

האָט זיך געהיט

היט זיך

zix + зих

היטן זיך

поднимать, поднять; повышать raise, lift; heave; enhance

להרים, להגבות, להעלות

3

האָט געהויבן

הייב

heybm
hэйбм

הייבן

подниматься, подняться; повышаться rise, go up, climb, heave

להתרומם, לעלות, להתעלות

3

האָט זיך געהויבן

הייב זיך

zix + зих

הייבן זיך

лечить heal, cure

לרפא

2

האָט געהיילט

הייל

heyln
hэйлн

היילן

зваться, называться, именоваться; приказ(ыв)ать, велеть; означать, значить be called/named; order, tell; mean

להיקרא (בשם), לצוות, לשאת משמעות

1

האָט געהייסן

הײס, הײסט, הײסט, הײסן, הייסט

heysn
hэйсн

הײסן

топить (печь) heat, make a fire

להסיק תנור

3

האָט געהייצט

הייץ

heycn
hэйцн

הייצן

звучать sound

לצלצל, להישמע

4

האָט געהילכט

הילך

hilxn
hилхн

הילכן

оборачивать, заворачивать wrap, envelop

לעטוף, לעטות

3

האָט געהילט

הילך

hiln
hилн

הילן

хромать limp, hobble; be faulty

לצלוע

3

האָט געהונקען/געהינקט

הינק

hInken
hИнкен

הינקען

наслаждаться, получать удовольствие have fun; enjoy (oneself)

ליהנות

2

האָט הנאה געהאַט

האָב הנאה , האָסט הנאה , האָט הנאה , האָבן הנאה , האָט הנאה

hanO'e hobm
hанОэ hобм

הנאה האָבן

повышать, повысить raise; promote

להעלות; לשדרג

3

האָט געהעכערט

העכער

hExern
hЭхэрн

העכערן

помогать, помочь help

לעזור

1

האָט געהאָלפֿן

העלף

helfn
hэлфн

העלפֿן

вешать, повесить hang (something/somebody)

לתלות

2

האָט געהאַנגען

הענג

hEyngen
hЭйнген

הענגען - I

висеть hang, hinge, be poised

להיות תלוי

2

איז געהאַנגען

הענג

hEyngen
hЭйнген

הענגען - II

связ(ыв)ать; соединять; сшивать; вышивать embroider; sew/tie together

לרקום; לחבר, לכרוך

4

האָט געהאָפֿטן

העפֿט, העפֿטסט, העפֿט, העפֿטן, העפֿט

heftn
hэфтн

העפֿטן

слышать, слушать hear

לשמוע; להאזין

1

האָט געהערט

הער

hern
hэрн

הערן

слышаться, быть слышным; пахнуть, иметь запах be heard; smell, reek

להישמע; לתת/להפיץ ריח

2

האָט זיך געהערט

הער זיך

zix + зих

הערן זיך

уби(ва)ть kill, murder

לרצוח, להרוג

2

האָט געהרגעט

הרגע, הרגעסט, הרגעט, הרגענען, הרגעט

hArg(en)en
hАрг(ен)эн

הרג(ענ)ען

наблюдать, присматривать look (after), keep an eye

להשגיח

4

האָט השגחה געגעבן

גיב השגחה, גיסט השגחה, גיט השגחה, גיבן השגחה, גיט השגחה

hashgOxe gebm
hашгОхэ гебм

השגחה געבן

זעט אויך טיילן
See also parts
ראו גם חלקי
См. также части

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
Rambler's Top100 Яндекс цитирования