וויכטיקסטע ייִדישע ווערבן און זייער קאָניוגאַציע. טייל 47
Most frequent YIDDISH VERBS. Part 47
הפעלים החשובים של יידיש והטייתם. חלק 47
Основные ГЛАГОЛЫ языка ИДИШ, часть 47

ייִדיש /העברעיִש -לעקציעס אין ישׂראל און אויפֿן סקײַפּ
Yiddish & Hebrew lessons in Israel & by Skype
שעורי יידיש ועברית בישראל ובסקייפ
Уроки идиш и иврита в Израиле/по скайпу
Phone 054-5466290 or e-mail
Shlomo Groman / Шломо Громан /שלמה גרומן
главнаявсе языкигде учат идишавторметодызолотые правилалитератураграмматиканачинающимдетямсловаритемыпеснифорум,блог
Пользовательского поиска
поиск по сайту и в Сети через Яндекс

זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ג
See index of all the verbs beginning with ג
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ג
См. указатель всех глаголов на букву ג
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ב
See index of all the verbs beginning with ב
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ב
См. указатель всех глаголов на букву ב
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות א
See index of all the verbs beginning with א
ראו מפתח פעלים המתחילים באות א
См. указатель всех глаголов на букву א
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות וו
See index of all the verbs beginning with וו
ראו מפתח פעלים המתחילים באות וו
См. указатель всех глаголов на букву וו
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ה
See index of all the verbs beginning with ה
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ה
См. указатель всех глаголов на букву ה
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ד
See index of all the verbs beginning with ד
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ד
См. указатель всех глаголов на букву ד
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ט
See index of all the verbs beginning with ט
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ט
См. указатель всех глаголов на букву ט
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ח
See index of all the verbs beginning with ח
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ח
См. указатель всех глаголов на букву ח
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ז
See index of all the verbs beginning with ז
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ז
См. указатель всех глаголов на букву ז
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות מ
See index of all the verbs beginning with מ
ראו מפתח פעלים המתחילים באות מ
См. указатель всех глаголов на букву מ
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ל
Index of all the verbs beginning with ל
מפתח פעלים המתחילים באות ל
См. указатель всех глаголов на букву ל
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױף י,כּ,כ
Index of the verbs beginning with י,כּ,כ
מפתח פעלים המתחילים באותיות י,כּ,כ
См. указатель глаголов на буквы י,כּ,כ
Loading...
Для вас напитки энергетики не составит большого труда.
русский перевод
רוסישע איבערזעצונג
Russian translation
תרגום רוסי
English translation
ענגלישע איבערזעצונג
английский перевод
תרגום אנגלי
תרגום עברי
Hebrew translation
העברעיִשע איבערזעצונג
перевод на иврит
этап учёбы
לערן-עטאַפּ
study phase
שלב הלימוד
прошедшее время, III лицо единств. числа
פֿאַרגאַנגענהייט, ער-פֿאָרעם
Past tense, 3rd person singular
זמן עבר, גוף שלישי יחיד
настоящее время, I л. ед. ч.
קעגנוואַרט, איך-פֿאָרעם
Present tense, 1st person singular
הווה , גוף ראשון יחיד
звучание
אויסשפּראַך
pronunciation (c=tz; x=ch as in Loch)
הגייה
неопре-делённая форма
אינפֿיניטיוו
Infinitive
שם הפועל
упрекать; иметь / предъявлять претензии reproach; have a claim/grudge

לבוא בטענות

3

האָט טענות געהאַט

האָב טענות, האָסט טענות, האָט טענות, האָבן טענות, האָט טענות

tAynes hobm
тАйнэс hобм

טענות האָבן

(вы)носИть, таскать; быть беременной bear, carry; wear, have on; suffer; be pregnant

לשאת, לסחוב; לסבול; ללבוש; להרות

1

האָט געטראָגן

טראָג

trogn
трогн

טראָגן

думать, размышлять think, ruminate

לחשוב, להרהר

1

האָט געטראַכט

טראַכט, טראַכטסט, טראַכט, טראַכטן, טראַכט

traxtn
трахтн

טראַכטן

мечтать dream

לחלום

1

האָט געטרוימט

טרוים

trOymen
трОймэн

טרוימען

грустить, печалиться; скорбить, оплакивать, справлять траур по mourn, lament; be sad

להתאבל, להתעצב, לספוד

3

האָט געטרויערט

טרויער

trOyern
трОерн

טרויערן

гнать, (про)гонять drive (a horse/herd); urge; turn out; chase

לגרש, להבריח; לרדוף; לדרבן

2

האָט געטריבן

טרײַב

traybm
трайбм

טרײַבן

утешать, утешить console, comfort

לנחם

3

האָט געטרײסט

טרייסט, טרייסטסט, טרייסט, טרייסטן, טרייסט

treystn
трэйстн

טרייסטן

утешаться, утешиться take comfort (in smth.)

להתנחם

4

האָט זיך געטרײסט

טרייסט זיך

zix + зих

טרייסטן זיך

трясти, встряхивать; потрясать shake

לנער, לנענע, לטלטל; להרעיש

3

האָט געטרײסלט

טרייסל

trEyslen
трЭйслэн

טרײסלען

пить drink

לשתות

1

האָט געטרונקען

טרינק

trInken
трИнкен

טרינקען

топиться; тонуть drown

לטבוע

3

האָט זיך געטרונקען

טרינק זיך

zix + зих

טרינקען זיך

капать drip

לטפטף

4

האָט געטריפֿט

טריף

trifn
трифн

טריפֿן

сушить dry, drain

ליבש

2

האָט געטריקנט

טריקן, טריקנסט, טריקנט, טריקענען, טריקנט

trIkenen
трИкенэн

טריקענען

ступать, шагать step, tread

לצעוד

3

איז געטראָטן

טרעט, טרעטסט, טרעט, טרעטן, טרעט

tretn
трэтн

טרעטן - I

топтать trample

לדרוך, לרמוס

3

האָט געטראָטן

טרעט, טרעטסט, טרעט, טרעטן, טרעט

tretn
трэтн

טרעטן - II

тренировать train, coach

לאמן, לתרגל; לאלף

3

האָט טרענירט

טרעניר

trenIrn
трэнИрн

טרענירן

тренироваться train/coach (oneself); be in training

להתאמן

4

האָט זיך טרענירט

טרעניר זיך

zix + зих

טרענירן זיך

(у)топить (в воде) drown

להטביע

3

האָט געטרענקען/ געטראָנקען

טרענק

trEynken
трЭйнкен

טרענקען

топиться; тонуть drown (oneself); be drowned

לטבוע

3

האָט זיך געטרענקען/ געטראָנקען

טרענק זיך

zix + зих

טרענקען זיך

(по)встречать; попадАть, попасть (в цель); (у)гадать, отгад(ыв)ать meet, encounter; hit; guess, divine

לפגוש; לקלוע; לנחש

2

האָט געטראָפֿן געטראָנקען

טרעף

trefn
трэфн

טרעפֿן

(по)встречаться; случаться, случиться meet (with smb.); befall, happen, occur

להיפגש; לקרות, להזדמן

2

האָט זיך געטראָפֿן

טרעף זיך

zix + зих

טרעפֿן זיך

трещать crack(le), creak

להתפקע, לחרוק

4

האָט געטרעשטשעט

טרעשטשע, טרעשטשעסט, טרעשטשעט, טרעשטשען, טרעשטשעט

trEshchen
трЭщен

טרעשטשען

ווערבן אויף דער אותיות-קאָמבינאַציע זש
Verbs beginning with the letter combination טש, pronounced like an English and Spanish [ch]
פעלים שמתחילים בצירוף אותיות טש המשמיע צליל צ'
Глаголы, начинающиеся на буквосочетание טש, произносимое как [ч]

трогать, (при)касаться; тревожитьtouch, handle; bother

לנגוע; להטריד

3האָט געטשעפּעט

טשעפּע, טשעפּעסט, טשעפּעט, טשעפּען, טשעפּעט

chEpen
чЕпэн

טשעפּען

цепляться, приставать; придираться bother, badger, pick on, annoy, bully

להיאחז, להטריד, להיטפל

3

האָט זיך געטשעפּעט

טשעפּע זיך

zix + зих

טשעפּען זיך

זעט אויך טיילן
See also parts
ראו גם חלקי
См. также части

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
Rambler's Top100 Яндекс цитирования