וויכטיקסטע ייִדישע ווערבן און זייער קאָניוגאַציע. טייל 41
Most frequent YIDDISH VERBS. Part 41
הפעלים החשובים של יידיש והטייתם. חלק 41
Основные ГЛАГОЛЫ языка ИДИШ, часть 41

ייִדיש /העברעיִש -לעקציעס אין ישׂראל און אויפֿן סקײַפּ
Yiddish & Hebrew lessons in Israel & by Skype
שעורי יידיש ועברית בישראל ובסקייפ
Уроки идиш и иврита в Израиле/по скайпу
Phone 054-5466290 or e-mail
Shlomo Groman / Шломо Громан /שלמה גרומן
главнаяновоегде учат идишзолотые правилавсе языкиавторметодиканачинающимдетямсловарифорумы,блогиграмматикаалфавит
Пользовательского поиска
поиск по сайту и в Сети через Яндекс

זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ג
See index of all the verbs beginning with ג
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ג
См. указатель всех глаголов на букву ג
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ב
See index of all the verbs beginning with ב
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ב
См. указатель всех глаголов на букву ב
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות א
See index of all the verbs beginning with א
ראו מפתח פעלים המתחילים באות א
См. указатель всех глаголов на букву א
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות וו
See index of all the verbs beginning with וו
ראו מפתח פעלים המתחילים באות וו
См. указатель всех глаголов на букву וו
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ה
See index of all the verbs beginning with ה
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ה
См. указатель всех глаголов на букву ה
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ד
See index of all the verbs beginning with ד
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ד
См. указатель всех глаголов на букву ד
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ט
See index of all the verbs beginning with ט
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ט
См. указатель всех глаголов на букву ט
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ח
See index of all the verbs beginning with ח
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ח
См. указатель всех глаголов на букву ח
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ז
See index of all the verbs beginning with ז
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ז
См. указатель всех глаголов на букву ז
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות מ
See index of all the verbs beginning with מ
ראו מפתח פעלים המתחילים באות מ
См. указатель всех глаголов на букву מ
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ל
Index of all the verbs beginning with ל
מפתח פעלים המתחילים באות ל
См. указатель всех глаголов на букву ל
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױף י,כּ,כ
Index of the verbs beginning with י,כּ,כ
מפתח פעלים המתחילים באותיות י,כּ,כ
См. указатель глаголов на буквы י,כּ,כ
Loading...
русский перевод
רוסיש איבערזעצונג
Russian translation
תרגום רוסי
English translation
ענגליש איבערזעצונג
английский перевод
תרגום אנגלי
תרגום עברי
Hebrew translation
העברעיִש איבערזעצונג
перевод на иврит
этап учёбы
לערן-עטאַפּ
study phase
שלב הלימוד
прошедшее время, III лицо единств. числа
פֿאַרגאַנגענהייט, ער-פֿאָרעם
Past tense, 3rd person singular
זמן עבר, גוף שלישי יחיד
настоящее время, I л. ед. ч.
קעגנוואַרט, איך-פֿאָרעם
Present tense, 1st person singular
הווה , גוף ראשון יחיד
звучание
אויסשפּראַך
pronunciation (c=tz; x=ch as in Loch)
הגייה
неопре-делённая форма
אינפֿיניטיוו
Infinitive
שם הפועל
удивляться, удивиться marvel, be surprised

להתפלא, להשתומם

3

האָט זיך געװוּנדערט

װוּנדער זיך

zix + зих

װוּנדערן זיך

увядать, вянуть fade

לנבול, לדהות, להתנוון, לכמוש

3

האָט געוויאַנעט

וויאַנע, וויאַנעסט, וויאַנעט, וויאַנען, וויאַנעט

vyAnen
вЯнэн

וויאַנען

качать, укачивать rock, swing

לנדנד, לנענע

3

האָט געוויגט

וויג

vign
вигн

וויגן

качаться rock, sway, reel, totter

להתנדנד, להתנענע

3

האָט זיךגעוויגט

וויג זיך

zix + зих

וויגן זיך

посвящать, посвятить dedicate

להקדיש; לייעד

2

האָט געווידמעט

װידמע, װידמעסט, װידמעט, װידמען, װידמעט

vIdmen
вИдмэн

װידמען

сильно/болезненно увлекаться, "подсаживаться" get addicted

להתמכר

4

האָט זיך געװידמעט

װידמע זיך

zix + зих

װידמען זיך

роиться, кишеть swarm

לרחש, לרחוש, לרמוש, לשרוץ

4

האָט זיך געװידמעט

װידמע זיך, װידמעסט זיך, װידמעט זיך, װידמענען זיך, װידמעט זיך

vIdmenen zix
вИдмэнэн зих

װידמענען זיך

противиться, бунтовать, не повиноваться rebel

למדות, לסרור, למרוד

4

האָט געװידערשפּעניקט

װידערשפּעניק

vIdershpEnikn
вИдэршпэникн

װידערשפּעניקן

приветствовать друг друга; передавать друг другу привет greet each other; send regards

לברך זה את זה (בפגישה); לדרוש בשלום בין זה לזה

4

האָט זיך געװיטעט

װיטע זיך, װיטעסט זיך, װיטעט זיך, װיטען זיך, װיטעט זיך

vIten zix
вИтэн зих

װיטען זיך

болеть (о части тела, органе); причинять боль/страдания, печалить ache, hurt; cause pain, sadden

לכאוב (על חלק הגוף); להכאיב, לגרום סבל; לצער, להעציב

2

האָט וויי געטאָן

טו וויי, טוסט וויי, טוט וויי, טוען וויי, טוט וויי

vey ton
вэй тон

וויי טאָן

показ(ыв)ать; демонстрировать show, screen, present

להראות, להציג, לגלות

1

האָט געוויזן

װײַז

vayzn
вайзн

װײַזן

показ(ыв)аться, (по)явиться show up, appear

להתגלות, להיראות

4

האָט זיך געוויזן

װײַז זיך

zix + зих

װײַזן זיך

сторониться, избегать, избежать shun, avoid, keep away from

לסור מ, להתחמק, להתרחק

4

האָט געװײַכט/געװיכן

װײַך

vayxn
вайхн

װײַכן

выбирать, избирать choose, elect

לבחור, להצביע

2

האָט געװיילט

װייל

veyln
вэйлн

װיילן

плакать cry, weep

לבכות, לקונן

1

האָט געװיינט

וויין

veynen
вэйнэн

וויינען

белить; белеть whiten; show up white

ללבן, להלבין, לסייד, לסוד

4

האָט געווײַסט

װײַס, װײַסט, װײַסט, װײַסן, װײַסט

veykn
вэйкн

װײַסן

промокать; замачивать, вымачивать soak

להרטיב, לשרות

4

האָט געווייקט

ווייק

veykn
вэйкн

ווייקן

промОкнуть, вымокнуть soak (oneself)

להירטב

4

האָט זיך געווייקט

ווייק זיך

zix + зих

ווייקן זיך

бушевать, бесноваться rage, rampage

להתפרע, להשתולל, לסעור, לגעוש

4

האָט געווילדעוועט

ווילדעווע, ווילדעוועסט, ווילדעוועט, ווילדעווען, ווילדעוועט

vIldeven
вИлдэвэн

ווילדעווען

зимовать hibernate

לחרוף

4

האָט געווינטערט

ווינטער

vIntern
вИнтэрн

ווינטערן

(по)желать wish

לאחל

1

האָט געװוּנטשן

װינטש

vinchn
винчн

װינטשן

זעט אויך טיילן
See also parts
ראו גם חלקי
См. также части

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

Rambler's Top100 Яндекс цитирования