וויכטיקסטע ייִדישע ווערבן און זייער קאָניוגאַציע. טייל 43
Most frequent YIDDISH VERBS. Part 43
הפעלים החשובים של יידיש והטייתם. חלק 43
Основные ГЛАГОЛЫ языка ИДИШ, часть 43

ייִדיש /העברעיִש -לעקציעס אין ישׂראל און אויפֿן סקײַפּ
Yiddish & Hebrew lessons in Israel & by Skype
שעורי יידיש ועברית בישראל ובסקייפ
Уроки идиш и иврита в Израиле/по скайпу
Phone 054-5466290 or e-mail
Shlomo Groman / Шломо Громан /שלמה גרומן
главнаяновоегде учат идишзолотые правилавсе языкиавторметодиканачинающимдетямсловарифорумы,блогиграмматикаалфавит
Пользовательского поиска
поиск по сайту и в Сети через Яндекс

זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ג
See index of all the verbs beginning with ג
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ג
См. указатель всех глаголов на букву ג
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ב
See index of all the verbs beginning with ב
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ב
См. указатель всех глаголов на букву ב
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות א
See index of all the verbs beginning with א
ראו מפתח פעלים המתחילים באות א
См. указатель всех глаголов на букву א
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות וו
See index of all the verbs beginning with וו
ראו מפתח פעלים המתחילים באות וו
См. указатель всех глаголов на букву וו
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ה
See index of all the verbs beginning with ה
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ה
См. указатель всех глаголов на букву ה
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ד
See index of all the verbs beginning with ד
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ד
См. указатель всех глаголов на букву ד
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ט
See index of all the verbs beginning with ט
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ט
См. указатель всех глаголов на букву ט
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ח
See index of all the verbs beginning with ח
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ח
См. указатель всех глаголов на букву ח
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ז
See index of all the verbs beginning with ז
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ז
См. указатель всех глаголов на букву ז
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות מ
See index of all the verbs beginning with מ
ראו מפתח פעלים המתחילים באות מ
См. указатель всех глаголов на букву מ
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ל
Index of all the verbs beginning with ל
מפתח פעלים המתחילים באות ל
См. указатель всех глаголов на букву ל
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױף י,כּ,כ
Index of the verbs beginning with י,כּ,כ
מפתח פעלים המתחילים באותיות י,כּ,כ
См. указатель глаголов на буквы י,כּ,כ
Купить Прокат: прокат гидроциклов в спб. Парфюмерия оптом.
русский перевод
רוסיש איבערזעצונג
Russian translation
תרגום רוסי
English translation
ענגליש איבערזעצונג
английский перевод
תרגום אנגלי
תרגום עברי
Hebrew translation
העברעיִש איבערזעצונג
перевод на иврит
этап учёбы
לערן-עטאַפּ
study phase
שלב הלימוד
прошедшее время, III лицо единств. числа
פֿאַרגאַנגענהייט, ער-פֿאָרעם
Past tense, 3rd person singular
זמן עבר, גוף שלישי יחיד
настоящее время, I л. ед. ч.
קעגנוואַרט, איך-פֿאָרעם
Present tense, 1st person singular
הווה , גוף ראשון יחיד
звучание
אויסשפּראַך
pronunciation (c=tz; x=ch as in Loch)
הגייה
неопре-делённая форма
אינפֿיניטיוו
Infinitive
שם הפועל
сказать say, tell

להגיד, לומר

1

האָט געזאָגט

זאָג

zogn
зогн

זאָגן

надлежать, следовать, быть призванным, полагаться и еще множество значений should, ought, be supposed, allegedly … and many other meanings

להיות אמוּר/מיועד/עשוי ועוד משמעויות רבות

2

האָט געזאָלט

זאָל, זאָלסט , זאָל, זאָלן, זאָלט

zoln
золн

זאָלן

солить salt

למלוח, להמליח

2

האָט געזאַלצט/געזאָלצן

זאַלץ

zalcn
залцн

זאַלצן

собирать, коллекционировать gather; collect; rise (funds)

לאסוף; לגייס (כספים)

2

האָט געזאַמלט

זאמל

zAmlen
зАмлэн

זאַמלען

(по)заботиться, волноваться, беспокоиться сare, worry

לדאוג

2

האָט געזאַרגט

זאָרג

zorgn
зоргн

זאָרגן

заботиться (о ком-то); тужить, горевать care (for somebody); grieve

לדאוג, להשגיח, לדאוב, להתעצב

3

האָט זיך געזאַרגט

זאָרג זיך

zix + зих

זאָרגן זיך

сосать suck

למצוץ, לינוק, לעלוק

3

האָט געזויגט/געזויגן

זױג

zoygn
зойгн

זױגן

удостаиваться, удостоиться be worthy (of), have the honour (of)

לזכות, לנחול

3

איז זוכה געווען

בין זוכה, ביסט זוכה, איז זוכה, זײַנען/זענען זוכה, זײַט/זענט זוכה

zayn zOyxe
зайн зОйхэ

זוכה זײַן

искать look for, seek

לחפש

1

האָט געזוכט

זוך

zuxn
зухн

זוכן

побеждать, победить win (the victory), defeat

לנצח

3

האָט געזיגט

זיג

zign
зигн

זיגן

ругать, бранить curse, call names, berate

לקלל, לגדף, לחרף

2

האָט געזידלט

זידל

zIdlen
зИдлэн

זידלען

ругаться, браниться curse each other; be abusive, swear, vituperate

לקלל/לגדף זה את זה / באופן קבוע

2

האָט זיך געזידלט

זידל זיך

zix + зих

זידלען זיך

кипятить; кипеть seethe, boil, sizzle

לרתוח, להרתיח, לסעור, לתסוס

2

האָט געזאַדן / געזאַטן / געזידט

זיד

zidn
зидн

זידן

кормить грудью suckle, nurse

להיניק

4

האָט געזייגט

זייג

zeygn
зэйгн

זייגן

быть, являться be

להיות

1

איז געווען / געוועזן

בין, ביסט, איז, זײַנען/זענען ,זײַט/זענט

zayn
зайн

זײַן

сеять sow

לזרוע

3

האָט געזייג

זיי, זייסט, זייט, זייען, זייט

zEyen
зЭен

זייען

цедить, фильтровать filter

לסנן

3

האָט געזײַג

זײַ, זײַסט, זײַט, זײַען, זײַט

zAyen
зАен

זײַען

обеспечи(ва)ть, гарантировать ensure

להבטיח

4

האָט געזיכערט

זיכער

zIxern
зИхэрн

זיכערן

זעט אויך טיילן
See also parts
ראו גם חלקי
См. также части

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
Rambler's Top100 Яндекс цитирования