Пользовательского поиска
поиск по сайту и в Сети через Яндекс

וויכטיקסטע ייִדישע ווערבן און זייער קאָניוגאַציע. טייל 17
Most frequent YIDDISH VERBS. Part 17
הפעלים החשובים של יידיש והטייתם. חלק 17
Основные ГЛАГОЛЫ языка ИДИШ. Часть 17

ייִדיש/העברעיִש -לעקציעס אין ישׂראל און אויפֿן סקײַפּ
Yiddish & Hebrew lessons in Israel & by Skype
שעורי יידיש ועברית בישראל ובסקייפ
Уроки идиш и иврита в Израиле/по скайпу
Phone 054-5466290 or e-mail
Shlomo Groman / Шломо Громан /שלמה גרומן
главнаяновоегде учат идишзолотые правилавсе языкиавторметодиканачинающимдетямсловарифорумы,блогиграмматикаалфавит

русский перевод
רוסישע איבערזעצונג
Russian translation
תרגום רוסי
English translation
ענגלישע איבערזעצונג
английский перевод
תרגום אנגלי
תרגום עברי
Hebrew translation
העברעיִשע איבערזעצונג
перевод на иврит
этап учёбы
לערן-עטאַפּ
study phase
שלב הלימוד
прошедшее время, III лицо единств. числа
פֿאַרגאַנגענהייט, ער-פֿאָרעם
Past tense, 3rd person singular
זמן עבר, גוף שלישי יחיד
настоящее время, I л. ед. ч.
קעגנוואַרט, איך-פֿאָרעם
Present tense, 1st person singular
הווה , גוף ראשון יחיד
звучание
אויסשפּראַך
pronunciation (c=tz; x=ch as in Loch)
הגייה
неопре-делённая форма
אינפֿיניטיוו
Infinitive
שם הפועל
отвязаться, отделаться, избавиться; отцепиться detach, shake off, leave alone

להתנתק, להיפטר מ, לרדת מ

3

האָט זיך אָפּגעטשעפּעט

טשעפּע זיך אָפּ, טשעפּעסט זיך אָפּ, טשעפּעט זיך אָפּ, טשעפּען זיך אָפּ, טשעפּעט זיך אָפּ

Opchepen zix
Опчепэн зих

אָפּטשעפּען זיך

аплодировать applaud

למחוא כף

3

האָט אַפּלאָדירט

אַפּלאָדיר

aplodIrn
аплодИрн

אַפּלאָדירן

о(т)пускать, о(т)пустить; оставлять/оставить (в покое); ронять, уронить; упускать, упустить let go/loose; drop, release; leave alone, relinquish; abate, desist from

לשחרר; להניח, לעזוב; להפיל, לשמוט

2

האָט אָפּגעלאָזט / אָפּגעלאָזן

לאָז אָפּ

Oplozn
Оплозн

אָפּלאָזן

отбегать; пробегать run (smb.’s course)

לרוץ (מרחק מסוים); להתרחק בריצה

4

איז אָפּגעלאָפֿן

לויף אָפּ

Oployfn
Оплойфн

אָפּלויפֿן

отложить, откладывать put aside/off, store, lay by; postpone

להניח/לשים הצידה; לדחות

3

האָט אָפּגעלייגט

לייג אָפּ

Opleygn
Оплэйгн

אָפּלייגן

прожи(ва)ть (какое-л. время); отжи(ва)ть (своё); ожи(ва)ть spend/reside (certain time); wither, become decrepit; come to life

להתגורר (זמן מסוים) ; לסיים חייו; להתעורר לחיים, לשוב לתחייה

3

האָט אָפּגעלעבט

לעב אָפּ

Oplebm
Оплэбм

אָפּלעבן

сделать вывод, извлечь урок; проучиться, прозаниматься; отучить deduce, infer; learn a lesson

ללמוד מן, להפיק לקח, להסיק מסקנה

3

האָט אָפּגעלערנט

לערן אָפּ

Oplernen
Оплэрнэн

אָפּלערנען

сделать, совершить; договариваться, договориться; заключить соглашение; дать согласие accomplish; agree, consent; come to agreement

לבצע, להשלים; לבוא לידי הסכם, לערוך חוזה

3

האָט אָפּגעמאַכט

מאַך אָפּ

Opmaxn
Опмахн

אָפּמאַכן

срисов(ыв)ать, (с)копировать copy (a painting)

להעתיק ולצבוע; לדמות

4

האָט אָפּגעמאָלט

מאָל אָפּ

Opmoln
Опмолн

אָפּמאָלן - I

смолоть grind/mill up

לטחון עד הסוף

4

האָט אָפּגעמאָלן

מאָל אָפּ

Opmoln
Опмолн

אָפּמאָלן - II

отмерять, отмерить measure (off)

למדוד ולסמן/להפריש

4

האָט אָפּגעמאָסטן

מעסט אָפּ, מעסטסט אָפּ, מעסט אָפּ, מעסטן אָפּ, מעסט אָפּ

Opmestn
Опмэстн

אָפּמעסטן

отмечать, отметить notice, mark

לסמן

4

האָט אָפּגעמערקט

מערק אָפּ

Opmerkn
Опмэркн

אָפּמערקן

обманывать, обмануть, одурачи(ва)ть deceive, delude, cheat

לרמות, להונות

2

האָט אָפּגענאַרט

נאַר אָפּ

Opnarn
Опнарн

אָפּנאַרן

отнять, отнимать, отобрать, отбирать; (по)худеть; парализовать call for, claim; take away; subtract; lose weight; paralyze

לקחת בחזרה; לשלול, לגרוע; לחסר; להרזות; לשתק

2

האָט אָפּגענומען

נעם אָפּ

Opnemen
Опнэмэн

אָפּנעמען

апеллировать appeal

לערור; לערער

4

האָט אַפּעלירט

אַפּעליר

apelIrn
апэлИрн

אַפּעלירן

ответить; (от)реагировать; возразить answer, react; counter, retort, rebut

לענות, להשיב, להגיב; להשיג/לחלוק על

4

האָט אָפּגעענטפֿערט

ענטפֿער אָפּ

Opentfern
Опэнтфэрн

אָפּענטפֿערן

покушать, поесть; отъесть complete the meal; eat (off)

לסיים ארוחה, לאכול עד הסוף; לאכול חתיכה מ

4

האָט אָפּגעגעסן

עס אָפּ

Opesn
Опэсн

אָפּעסן

отвозить, отводить; слабить, вызвать понос take (to a destination / by vehicle); lead aside; purge, cause diarrhea

להוביל (ליעד) , להוליך (הצידה) ; לשלשל

3

האָט אָפּגעפֿירט

פֿיר אָפּ

Opfirn
Опфирн

אָפּפֿירן

выплатить, уплатить; отплатить repay; reciprocate

לשלם (כגמול) , לפרוע

3

האָט אָפּגעצאָלט

צאָל אָפּ

Opcoln
Опцолн

אָפּצאָלן

сварить, отварить; обвари(ва)ть, ошпари(ва)ть boil, cook; complete the cooking; scald

לגמור לבשל, לנזוד; למלוג

3

האָט אָפּגעקאָכט

קאָך אָפּ

Opkoxn
Опкохн

אָפּקאָכן

выб(и)рать; отбирать, отобрать select

לבחור, לברור; למיין

3

האָט אָפּגעקליבן

קלײַב אָפּ

Opklaybm
Опклайбм

אָפּקלײַבן

отзвучать, отзвенеть; прозвучать; отражаться / отразиться эхом resound, resonate, reverberate, echo

להדהד, להתהודד; להצטולל, להתרונן

4

האָט אָפּגעקלונגען

קלינג אָפּ

Opklingen
Опклинген

אָפּקלינגען

Обзор компании Телетрейд здесь.
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ג
See index of all the verbs beginning with ג
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ג
См. указатель всех глаголов на букву ג
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ב
See index of all the verbs beginning with ב
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ב
См. указатель всех глаголов на букву ב
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות א
See index of all the verbs beginning with א
ראו מפתח פעלים המתחילים באות א
См. указатель всех глаголов на букву א
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות וו
See index of all the verbs beginning with וו
ראו מפתח פעלים המתחילים באות וו
См. указатель всех глаголов на букву וו
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ה
See index of all the verbs beginning with ה
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ה
См. указатель всех глаголов на букву ה
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ד
See index of all the verbs beginning with ד
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ד
См. указатель всех глаголов на букву ד
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ט
See index of all the verbs beginning with ט
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ט
См. указатель всех глаголов на букву ט
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ח
See index of all the verbs beginning with ח
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ח
См. указатель всех глаголов на букву ח
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ז
See index of all the verbs beginning with ז
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ז
См. указатель всех глаголов на букву ז
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות מ
See index of all the verbs beginning with מ
ראו מפתח פעלים המתחילים באות מ
См. указатель всех глаголов на букву מ
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ל
Index of all the verbs beginning with ל
מפתח פעלים המתחילים באות ל
См. указатель всех глаголов на букву ל
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױף י,כּ,כ
Index of the verbs beginning with י,כּ,כ
מפתח פעלים המתחילים באותיות י,כּ,כ
См. указатель глаголов на буквы י,כּ,כ
זעט אויך טיילן
See also parts
ראו גם חלקי
См. также части

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
Rambler's Top100 Яндекс цитирования