Пользовательского поиска
поиск по сайту и в Сети через Яндекс

וויכטיקסטע ייִדישע ווערבן און זייער קאָניוגאַציע. טייל 9
Most frequent YIDDISH VERBS. Part 9
הפעלים החשובים של שפת יידיש והטייתם. חלק 9
Основные ГЛАГОЛЫ языка ИДИШ. Часть 9

ייִדיש/העברעיִש -לעקציעס אין ישׂראל און אויפֿן סקײַפּ
Yiddish & Hebrew lessons in Israel & by Skype
שעורי יידיש ועברית בישראל ובסקייפ
Уроки идиш и иврита в Израиле/по скайпу
Phone 054-5466290 or e-mail
Shlomo Groman / Шломо Громан /שלמה גרומן
главнаявсе языкигде учат идишавторметодызолотые правилалитератураграмматиканачинающимдетямсловаритемыпеснифорум,блог

русский перевод
רוסישע איבערזעצונג
Russian translation
תרגום רוסי
English translation
ענגלישע איבערזעצונג
английский перевод
תרגום אנגלי
תרגום עברי
Hebrew translation
העברעיִשע איבערזעצונג
перевод на иврит
этап учёбы
לערן-עטאַפּ
study phase
שלב הלימוד
прошедшее время, III лицо единств. числа
פֿאַרגאַנגענהייט, ער-פֿאָרעם
Past tense, 3rd person singular
זמן עבר, גוף שלישי יחיד
настоящее время, I л. ед. ч.
קעגנוואַרט, איך-פֿאָרעם
Present tense, 1st person singular
הווה , גוף ראשון יחיד
звучание
אויסשפּראַך
pronunciation (c=tz; x=ch as in Loch)
הגייה
неопре-делённая форма
אינפֿיניטיוו
Infinitive
שם הפועל
атаковать, нападать на attack

לתקוף, להתקיף

3

האָט אַטאַקירט

אַטאַקיר

atakIrn
атакИрн

אַטאַקירן

дышать breathe

לנשום

2

האָט געאָטעמט

אָטעם

Otemen
Отэмэн

אָטעמען

упражнять, тренировать train, coach

לאמן, לתרגל

4

האָט געאיבט

איב

ibm
ибм

איבן

упражняться, тренироваться exercise, practice

להתאמן

4

האָט זיך געאיבט

איב זיך

zix + зих

איבן זיך

перерабатывать, переработать (в т.ч. сверх нормы); передел(ыв)ать revise; redo; overwork

לעַבֵּד שוב, להכניס שינויים; לעבוד יותר מדי

3

האָט איבערגעאַרבעט

אַרבעט איבער

Iberarbetn
Ибэрарбэтн

איבעראַרבעטן

перекусывать, перекусить, (слегка) закусить, утолить голод have a snack; bite in two

לאכול קצת, לחתוף; לחתוך עם השיניים

2

האָט איבערגעביסן

בײַס איבער

Iberbaysn
Ибэрбайсн

איבערבײַסן

остаться; задержаться; отстаивать; стоять на своём, упорствовать remain, persist

להישאר , להתעכֵּב; להתעקש, לעמוד על דעתו

3

איז איבערגעבליבן

בלײַב איבער

Iberblaybm
Ибэрблайбм

איבערבלײַבן

перестилать, перестелить; извиняться, просить прощения re-make a bed; beg pardon, apologize

להציע (מצעים) שוב; לבקש סליחה, להתנצל

4

האָט איבערגעבעטן

בעט איבער

Iberbetn
Ибэрбэтн

איבערבעטן

(по)мириться reconcile

להתפייס

2

האָט זיך איבערגעבעטן

בעט זיך איבער

zix + зих

איבערבעטן זיך

перейти, переходить; пройти, проходить, миновать pass, cease; get over

לעבור, לחצות; לחלוף, להיפסק

3

איז איבערגעגאַנגען

גײ איבער

Ibergeyn
Ибэргейн

איבערגײן

переда(ва)ть; сообщать, сообщить; вверять, поручать, поручить report, communicate; pass, hand over, relay; turn in, entrust

לדווח, לבשר; למסור, להעביר; להפקיד

2

האָט איבערגעגעבן

גיב איבער

Ibergebm
Ибэргебм

איבערגעבן

перерубать, перерубить; прер(ы)вать cut/chop in(to) two; interrupt

לחתוך עד הסוף; לשסע; לקטוע

3

האָט איבערגעהאַקט

האַק איבער

Iberhakn
Ибэрhакн

איבערהאַקן

перевести (на другой язык); пересадить, пересаживать translate; replant; put in another seat

לתרגם, לשתול, להושיב מחדש

2

האָט איבערגעזעצט

זעץ איבער

Iberzecn
Ибэрзэцн

איבערזעצן

повторять, повторить repeat, review, revise

לחזור על, לסַכֵּם

2

האָט איבערגעחזרט

חזר איבער

Iberxazern
Ибэрхазэрн

איבערחזרן

переоде(ва)ть; передел(ыв)ать redo; change (somebody’s) clothes

לעשות מחדש/אחרת; להחליף (למישהו) בגדים

3

האָט איבערגעטאָן

טו איבער, טוסט איבער, טוט איבער, טוען איבער, טוט איבער

Iberton
Ибэртон

איבערטאָן

переоде(ва)тьсяchange (oneself’s) clothes

להחליף (לעצמו) בגדים

3

האָט זיך איבערגעטאָן

טו זיך איבער

zix + зих

איבערטאָן זיך

перенести, переносить; перетаскивать, перетащить; вынести, выносить bear; carry from one place to another; wear too long

לסחוב ממקום למקום; להעתיק; לסבול; לעמוד ב; ללבוש יותר מדי זמן

2

האָט איבערגעטראָגן

טראָג איבער

Ibertrogn
Ибэртрогн

איבערטראָגן

преувеличи(ва)ть, перебарщивать; перегнать, перегонять overdo, go too far, exaggerate; drive from one place to another

להגזים, להפריז; לפנות/להעביר ממקום למקום

3

האָט איבערגעטריבן

טרײַב איבער

Ibertraybm
Ибэртрайбм

איבערטרײַבן

обогнать, обгонять; перегнать, перегонять pass, overtake; outrun

להשיג (ולעבור), להדביק תוך מרדף ; לעלות על

3

האָט איבערגעיאָגט

יאָג איבער

Iberyogn
Ибэръёгн

איבעריאָגן

перехватывать, перехватить; перекусить; переборщить have a snack / bite of; overhear, intercept; go too far

לחטוף; לאכול קצת; לפעול בחיפזון; להגזים

4

האָט איבערגעכאַפּט

כאַפּ איבער

Iberxapm
Ибэрхапм

איבערכאַפּן

оставлять, оставить (в т.ч. в наследство) leave (behind); forsake

להשאיר, לעזוב, לנטוש; להותיר, להוריש

2

האָט איבערגעלאָזט / איבערגעלאָזן

לאָז איבער

Iberlozn
Ибэрлозн

איבערלאָזן

прочитать; перечит(ыв)ать (re-)read (attentively/completely)

לקרוא בעיון / שנית / עד הסוף

3

האָט איבערלייענט

לייעך איבער

Iberleyenen
Ибэрлэенэн

איבערלייענען

пережи(ва)ть, страдать; прожить; уцелеть survive, outlast; experience, undergo

לשרוד, לעבור, להאריך ימים אחרי, לזכות בחוויה; להתנסות, לסבול

2

האָט איבערגעלעבט

לעב איבער

Iberlebm
Ибэрлэбм

איבערלעבן


Loading...
Для вас недорого бездеп в казино в рассрочку со скидками.
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ג
See index of all the verbs beginning with ג
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ג
См. указатель всех глаголов на букву ג
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ב
See index of all the verbs beginning with ב
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ב
См. указатель всех глаголов на букву ב
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות א
See index of all the verbs beginning with א
ראו מפתח פעלים המתחילים באות א
См. указатель всех глаголов на букву א
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות וו
See index of all the verbs beginning with וו
ראו מפתח פעלים המתחילים באות וו
См. указатель всех глаголов на букву וו
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ה
See index of all the verbs beginning with ה
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ה
См. указатель всех глаголов на букву ה
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ד
See index of all the verbs beginning with ד
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ד
См. указатель всех глаголов на букву ד
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ט
See index of all the verbs beginning with ט
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ט
См. указатель всех глаголов на букву ט
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ח
See index of all the verbs beginning with ח
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ח
См. указатель всех глаголов на букву ח
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ז
See index of all the verbs beginning with ז
ראו מפתח פעלים המתחילים באות ז
См. указатель всех глаголов на букву ז
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות מ
See index of all the verbs beginning with מ
ראו מפתח פעלים המתחילים באות מ
См. указатель всех глаголов на букву מ
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױפֿן אות ל
Index of all the verbs beginning with ל
מפתח פעלים המתחילים באות ל
См. указатель всех глаголов на букву ל
זעט דעם זוכצעטל פֿון װערבן אױף י,כּ,כ
Index of the verbs beginning with י,כּ,כ
מפתח פעלים המתחילים באותיות י,כּ,כ
См. указатель глаголов на буквы י,כּ,כ
זעט אויך טיילן
See also parts
ראו גם חלקי
См. также части

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55
Rambler's Top100 Яндекс цитирования