3.1.2011 добавлен английский топик Отель, 5.2 ссылки по эстонскому, 11.2 слова с сином (1 2 3), 12.2 якутский язык, 15.2 буквы иврита, 2.4 VII-X тысячи англ. слов, 10.4 глаголы биньянов пуъал и hуфъал, 14.4 ошибки изучающих иврит (1 2 3), 1.5 немецкая лексика, 19.5 поиск работы на иврите, 26.5 hэй в иврите, 10.7 программы I-II, III-IV, V-VI этапов изучения английского, 28.8 слова литовского происх-ния в идиш, 29.8 влияние иврита на др. яз., 31.8 частотность англ. слов на А B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ, 1.9 английские глаголы-исключения и TOEFL, 2.9 корякский, 5.9 ссылки по казахскому, 7-12.9 коварные ивритские слова (1 2 3), 18.9 немецкие экзамены, 25.11 управление немецких глаголов, 9.12 II, III, IV, V, VI тысячи нем. слов, 7.1.2012 немецкие предлоги с падежами, 9.1 ссылки по латышскому, 15.1 как на английском и иврите нравиться, 18.1 лексика иврита, 8.2 ливский язык, 21.2 арабские словари, 16.3 огласовки в иврите, 28.3 немецкие топики, 10.4 II, III тысячи ивр. слов, 5.1-26.7 частотность немецких слов на А B C D E F G H I J K, 3-12.5 программы I, II, III, IV этапов изучения иврита, 17.3-19.5 нем. слова по темам Дом и Семья, 18-22.5 португальские и румынские словари, 25.5 африкаанс, 10.6 французская лексика, 15.6 нем. правила чтения, фонетика и аудио, 16.6 повелительное наклонение в иврите, 22.6 притяжательные суффиксы в иврите, 3-7.7 французские топики История Парижа, Сорбонна и Лувр, 6.7 учебные тексты на иврите о рекламе и коммерции, 11.7 текст на идиш "Литва (в первую очередь Друскининкай) - лучшее место отдыха"
Пользовательского поиска
поиск по сайту и в Сети через Яндекс
ЯЗЫК, КАРЬЕРУ,
СЧАСТЬЕ

ТЫ ОБРЕТЁШЬ
В "АГАСТЕ"
English на багрут
Книги почтой: иврит, идиш, арамейский, арабский, английский, иудаика, кулинария…

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ В ИНТЕРНЕТЕ

Курсы иврита, идиш, английского, немецкого, французского, испанского, чешского, русского как иностранного, др. языков и профессиональное обучение в Израиле: 054-5466290
Учим 2 ЯЗЫКА
по ЦЕНЕ ОДНОГО

- владеем обоими
и ПРЕУСПЕВАЕМ
новое языки по алфавиту курсы тесты золотые правила с учителем или без? книги ссылки автор дети техника $ реклама на сайт сайт на иврите
Русский, украинский, белорусский, польский, болгарский, хорватский, сербский и др. славянские языки

Английский, немецкий, идиш, шведский и др. германские языки

Французский, испанский, итальянский и др. романские языки

Латинский и др. италийские языки

Осетинский и др. индоиранские языки

Балтийские, албанский, армянский, ирландский и прочие индо-европейские языки

Финский, венгерский и др. языки уральской семьи

Грузинский, чеченский, ингушский, аварский и др. иберийско-кавказские языки

Иврит, арабский и др. семито-хамитские языки

Турецкий, татарский, башкирский, казахский, монгольский и др. языки алтайской семьи

Китайско-тибетские языки

Японский, рюкюский и корейский языки

Индейские языки

Остальные естественные языки

Еврейские языки разных семей

Искусственные языки

Курси iспанськоi мови для украiнцiв у будь-якому мiстi Іспанii

Подорожувати світом, пізнавати нові міста, цікаві куточки – що може бути краще. І дуже б хотілось, щоб Іспанія стала тим місцем, яке можна мрійливо згадувати холодними зимовими вечорами. Але зараз ситуація дещо інша: багатьом українцям довелося залишити свої домівки та шукати прихистку від війни саме тут. І, крім стресу від воєнних дій в Україні, додається ще один – незнання мови. Щоб порозумітися з іспанцями, українці використовують перекладач чи шукають словник іспанської мови онлайн. Однак кращим варіантом стане її вивчення на курсах від TuProfe de español. Українська школа, що переїхала з Києва в Іспанію, навчає всіх охочих – дітей та дорослих.

Як обрати оптимальний варіант навчання

Школа пропонує й офлайн навчання, проте пріоритетом все ж залишаються онлайн курси іспанської мови в Іспанії для тих, хто переїхав через війну. Навчатися можна дистанційно з будь-якого куточка країни. Після вибору потрібного варіанту навчання, необхідно зареєструватися, здійснити оплату та отримати доступ. А обрати можна:

  • загальні курси іспанської мови, які підходять для всіх. До речі, є варіант на місяць і на три, і головне – доступ до них можливий у будь-якій іншій країні, тому повернувшись в Україну, можна продовжити навчання;
  • шкільний курс саме для школярів. Перебуваючи в країні кілька місяців, варто влаштувати дитину в місцеву школу, щоб не втрачався час та з’явилось більше часу на підробіток чи особисті справи;
  • індивідуальний чи груповий. Групи набираються невеликі, тому увагу кожен учень отримає максимальну.

Курси TuProfe de español актуальні й для корпоративних клієнтів чи бізнесу, що переїхав в Іспанію.

Чим особливе вивчення іспанської в TuProfe de español

Всі курси в школі розроблені дипломованими викладачами, які добре розуміють особливості вивчення іспанської мови, правильний підхід до цього процесу. Під час навчання також відбувається спілкування з носієм, щоб краще зрозуміти, як звучить мова. Репетитори дають домашні завдання, перевіряють та у всьому допомагають.

До досягнення початкового рівня розуміння іспанської заняття ведуться з використанням української. Це надзвичайно зручно, адже місцеві школи ведуть свої уроки переважно англійською.

Школа TuProfe de español зараз допомагає й тим українцям-біженцям, які мають фінансові труднощі, пропонуючи безплатний курс для вивчення іспанської. Для можливості його розпочати, достатньо зареєструватися. Таке навчання підходить навіть тим, хто зовсім не знає іспанської мови.

 

 

Курсы английского языка для украинцев в любом городе Испании

Путешествовать по миру, познавать новые города, интересные уголки – что может быть лучше. И очень хотелось бы, чтобы Испания стала тем местом, которое можно мечтательно вспоминать холодными зимними вечерами. Но сейчас ситуация несколько иная: многим украинцам пришлось покинуть свои дома и искать убежище от войны именно здесь. И, кроме стресса от военных действий в Украине, добавляется еще один – незнание языка. Чтобы объясниться с испанцами, украинцы используют переводчик или ищут словарь испанского языка онлайн. Однако лучшим вариантом станет обучение на курсах от TuProfe de español. Украинская школа, переехавшая из Киева в Испанию, поможет всем желающим – детям и взрослым.

Как выбрать оптимальный вариант обучения

Школа предлагает оффлайн обучение, однако приоритетом все же остаются онлайн курсы испанского языка в Испании для тех, кто переехал сюда из-за войны. Учиться можно дистанционно из любого уголка страны. После выбора нужного варианта обучения нужно зарегистрироваться, произвести оплату и получить доступ. А свернуть можно:

  • общие курсы испанского языка, подходящие для всех. Кстати, есть вариант в месяц и на три, и главное – доступ к ним возможен в любой другой стране, поэтому, вернувшись в Украину, можно продолжить обучение;
  • школьный курс для школьников. Находясь в стране несколько месяцев, следует устроить ребенка в местную школу, чтобы не терялся час и появилось больше часа на подработку или личные дела;
  • индивидуальный или групповой. Группы набираются небольшие, поэтому каждый учащийся получит максимальную.

Курсы TuProfe de español актуальны для корпоративных клиентов или бизнеса, переехавшего в Испанию.

Чем особенно изучено испанский язык в TuProfe de español

Все курсы в школе разработаны дипломированными преподавателями, хорошо понимающими особенности изучения испанского языка, правильный подход к этому процессу. Во время учебы происходит общение с носителем, чтобы лучше понять, как звучать язык. Репетиторы дают домашние задания, проверяют и помогают во всем.

До достижения начального уровня понимания испанского занятия ведутся с помощью украинского. Это очень удобно, ведь местные школы ведут свои уроки преимущественно на английском.

Школа TuProfe de español сейчас помогает тем украинцам-беженцам, которые испытывают финансовые трудности, предлагая бесплатный курс для изучения испанского. Для возможности его начать достаточно зарегистрироваться. Такая учеба подходит даже тем, кто совсем не знает испанского языка.
Вернуться
старая (2005г.) входная темы демография статистика география К4 иудаизм СМИ,в т.ч.еврейские политика,армия антисемитизм новояз кулинария спорт афоризмы,цитаты юмор ЗОВ архив