Пользовательского поиска
поиск по сайту и в Сети через Яндекс

וויכטיקסטע ייִדישע פּרעפּאָזיציעס
PRINCIPAL YIDDISH PREPOSITIONS
מלות היחס החשובים של שפת יידיש
ВАЖНЕЙШИЕ ПРЕДЛОГИ ЯЗЫКА ИДИШ

ייִדיש /העברעיִש -לעקציעס אין ישׂראל און אויפֿן סקײַפּ
Yiddish & Hebrew lessons in Israel & by Skype
שעורי יידיש ועברית בישראל ובסקייפ
Уроки идиш и иврита в Израиле/по скайпу
Phone 054-5466290 or e-mail
Shlomo Groman / Шломо Громан /שלמה גרומן
главнаяновоегде учат идишзолотые правилавсе языкиавторметодиканачинающимдетямсловарифорумы,блогиграмматикаалфавит


русский перевод
רוסישע איבערזעצונג
Russian translation
תרגום רוסי
English translation
ענגלישע איבערזעצונג
английский перевод
תרגום אנגלי
תרגום עברי
Hebrew translation
העברעיִשע איבערזעצונג
перевод на иврит
этап учёбы
לערן-עטאַפּ
study phase
שלב הלימוד
произношение
אויסשפּראַך
pronunciation
הגיית
original
מקור
оригинал
из; вне; больше не out (of); no more, through

לא עוד; מתוך, מרוב; מחוץ ל

2
ойс oys

אויס

кроме, помимо besides, except

חוץ מ

2
Ойсэр Oyser

אויסער

на (up)on; in (a language); at (an occasion); for (time/purpose)

על, ל, ב, עבור

1
аф af

אויף

под under(neath), beneath

תחת, מתחת ל

1
Унтэр Unter

אונטער

кроме, за исключением except, but, apart

חוץ מ

1
ахУц аxUc

אַחוץ

над; через, поверх; сверх, свыше, более; поперёк; из-за, вследствие above, over; in excess of; across; due to

מעל; יותר מ ; דרך; בגלל, בעקבות

1
Ибэр Iber

איבער

в in; at; inside, within

בְּ, ל

1
ин in

אין

через (время), по прошествии, спустя in, after, later

בעוד, כעבור, כחלוף

1
ин... арУм
in... arUm

אין ... אַרום

посреди, посередине in the middle of

באמצע

2
инмИтн inmItn

אין מיטן

как, в качестве; чем, нежели as; than

כ, כמו, בתור; מ, מאשר

1
алс als

אַלס

без; об (столкновение, удар) without; against, on

בלי, ללא; ב (מכה, התנגשות)

1
он on

אָן

(на)против; навстречу; по сравнению с against, opposite; compared to; in regard to

בהשוואה ל; (מ)מול, (מ)נֶגֶד; לקראת

2
анткЕгн antkEgn

אַנטקעגן

вместо instead of

במקום

2
онштОт onshtOt

אָנשטאָט

вокруг around

סביב, מסביב ל

1
арУм arUm

אַרום

(вплоть) до (up) to, till, until

עַד

1
биз biz

ביז

у, около; при; приблизительно at, by, near, beside; about, approximately

כ, בערך; אצל, ב, ליד, על-יד

1
ба ba

בײַ

в течение/ходе, на протяжении during, in the course of

במשך, במהלך

2
бэмЭшех фун
bemEshex fun

במשך פֿון

касательно, что касается, насчёт concerning, in regard/reference to

בנוגע, בעניין

2
бэнэгЕйе benegEye

בנוגע

при, во врЕмя during, at, while

בעת, בזמן

1
бэйс beys

בעת

во врЕмя, в ходе during, in the course of, while

בשעת

2
бэшАс beshAs

בשעת

спасибо; благодаря thanks (to)

תודה; הודות ל

1
адАнк adAnk

אַ דאַנק

через, сквозь; с помощью; посредством through(out); per; via; by means/way of

דרך, באמצעות, בעזרת

2
дурх durx

דורך

за, позади behind

מאחורי

1
hИнтэр hInter

הינטער

о, об, про about, regarding, on

על, אודות

1
вэгн vegn

וועגן

с (момента), начиная с since

החל מ, מאז

2
зинт zint

זינט

вопреки, несмотря на despite, in spite of, regardless of

למרות, אף על פי

2
троц troc

טראָץ

относительно, в отношении in relation to; compared to

לגבי

2
лэгАбэ legAbe

לגבי

по, согласно according to, in accordance with

לפי, על-פי

2
лойт loyt

לויט

в честь, по случаю, ради; уважаемому/уважаемой (начало письма) in honor of; on the occasion of; dear... (beginning a letter)

לכבוד; לרגל

2
лэкОвэд lekOved

לכּבֿוד

около, возле, подле, рядом с near, by, beside

ליד, על-יד, קרוב ל

1
лэбм lebm

לעבן

вдоль, по along

לאורך

2
лэйнгОйс leyngOys

לענג-אויס

из-за, вследствие, ввиду because of, on account of, due to

בגלל, בעקבות

2
мАхмэс mAxmes

מחמת

(вместе) с; на (транспорте); выражает творительный падеж with; by (vehicle, tool)

עם, ב

1
мит mit

מיט

(тому) назад (о сроке) ago, earlier

לפני

1
мит... цурИкь
mit... curIk

מיט... צוריק

после, за after, past; following; according to

אחר, אחרי

1
нох nox

נאָך

накануне, в канун/преддверии, незадолго до (the day) before, on the eve of

ערב, (קצת) לפני

2
Эрэв Erev

ערבֿ

для, за; перед; до for; before; ahead of, prior to; in front of; pro

בשביל; לפני; בעד

1
фар far

פֿאַר

мимо past, over; gone

על-פּנֵי

2
фарбАй farbAy

פֿאַרבײַ

из, от, с; чем, нежели; в пассиве вводит исполнителя действия from, out of; off; than; by (in the Passive Voice)

מ , שֶל; מ(אשר); על-ידי

1
фун fun

פֿון

к; в (направлении); по, каждому (при распределении) to(wards); each

ל(עבר), אל; (כמות) (ל)כל אחד

1
цу cu

צו

между, среди between, among

בֵּין

1
цвишн cvishn

צווישן

ради; из-за, ввиду for the sake of; due to, because of, on account of

למען, בגלל

2
цулИб culIb

צוליב

в (город/страну) to (a city/country)

ל מקום גאוגרפי

1
кейн keyn

קיין

Loading...

Transcription notеs
1. The symbol x stands for a Scottish sound "ch", Spanish "j", or German Ach-Laut.
2. The transcription symbol zh denotes a French, Portuguese or Romanian sound "j" (English examples thereof being: leasure, vision)
3. The transcription symbol c denotes a German sound "z"; in English it is spelt "tz" or "ts".
Rambler's Top100 Яндекс цитирования